یو پی وی سی کرج - 16

پنجره یو پی وی سی در کرج, پنجره یو پی وی سی در کرج, در و پنجره پنجره upvc، تعویض پنجره شیشه دوجداره، تولید پنجره، پنجره upvc کرج

فروش در پنجره دو جداره کرج
پنجره یو پی وی سی در کرج, پنجره یو پی وی سی در کرج, در و پنجره پنجره upvc، تعویض پنجره شیشه دوجداره، تولید پنجره، پنجره upvc کرج
کارآفرینی کارگاه تولید درب پنجره پی وی سی

در این طرح به بررسی تولید درب و پنجره پی وی سی پرداخته شده است ، برای بررسی طرح از روش های آماری و اقتصادی و برآورد های مالی استفاده شده است ، این طرح شامل چهار فصل میباشد ، فصل اول به بیان کلیاتی از قبیل مقدمه ، تاریخچه ، مجوز های قانونی مورد نیاز ، وضعیت بازار ، میزان واردات و صادرات و ... پرداخته است ، فصل دوم به بیان روش انجام کار پرداخته است ، بازدید از واحد کاری مشابه ، نیروی انسانی ، نحوه تامین سرمایه و ... از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، فصل سوم به بررسی طرح از دیدگاه اقتصادی پرداخته است ( طرح توجیهی یا ، عناوینی از قبیل نیروی انسانی مورد نیاز ، میزان سرمایه گذاری ، مواد اولیه مورد نیاز ، ماشین آلات مورد نیاز و ... از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، در نهایت فصل چهارم به بیان نتیجه اجرای طرح می پردازد همانطوركه قبلاٌ نيزاشاره شد،محصول موردنظر دروپنجرههاي يازجنس PVC ميباشدكه دراين قسمت به تشريح بيشتر اين محصول پرداخته خواهدشد. چنانكه ميدانيم پنجره يكي ازعوامل مهم درتوليدبارسرمايشي و گرمايشي ساختمان است.انرژي انتقالي توسط پنجره ازنوع انتقال هدايتي،تشعشع يونفوذ هواي خارج مي باشد. روشهاي جديدساخت پنجره عوامل شرحداده شدهفوقرا تحت كنترل در آورده و نتيجتاً از اتلاف انرژي بيمورد ساختمان جلوگيري مينمايد. نكته مهم در انتقال نور درحد شفافيت آنهم راه باصرفه جويي درانتقال حرارت محيط خارج و داخل وهمچنين زيبايي آناست. پنجرهه اعمدتاٌ باضريب انتقال حرارت اكتسابي ومقدار نفوذ هوا ازدرزها مشخص ميشوند.سايرمشخصات پنجرهها ازجمله جنس قاب وساختآن نيزدرمرغوبيت پنجره مهم ميباشد. 

نام کامل طرح :

تولید درب و پنجره PVC

برای دانلود طرح تولیدی در پنجره پی وی سی لینک زیر دانلود کنید

لینک دانلود

بازدید : 3351 جمعه 20 آذر 1394 زمان : 3:0

عملكرد پلهاي حرارتي محل اتصال پنجره های نوین به ديوارهاي ساختماني با عايق حرارتي از خارج

جدارهاي نورگذر تك جداره، به دليل ضريب هدايت حرارت زياد داراي بيشترين ضريب انتقال حرارت، شيشه و ضخامت كم آن، در بين عناصر تشكيل دهنده پوسته خارجي ساختمان هستند. براي كاهش انتقال حرارت پنجره ها، لازم است از طرفي با بهره گيري از شيشه هاي چندجداره پوشش دار پر شده با گازهاي خاص، انتقال حرارت از بخش نورگذر پنجره به حداقل برسد و از طرف ديگر، تمهيدات لازم براي كاهش انتقال حرارت از قاب پنجره نيز در نظر گرفته شود، زيرا استفاده از شيشة دوجداره آلومينيومي يا فولادي) اثربخشي حرارتي با قاب فلزي ساده ( شيشه چندجداره را به طور محسوسي كاهش ميدهد. اين تأثير، زماني كه ابعاد پنجره كوچك است و يا وادارها و بازشوهاي متعددي در آن تعبيه شده است تشديد ميشود. پنجره سقفی دو جداره برای نور

راه حل مؤثري كه براي رفع اين مشكل ميتوان پيشنهاد كرد، استفاده از پروفيلهاي بهبوديافته است. در اين پروفيلها، با استفاده از موادي با ضريب هدايت ضريب انتقال حرارت، حرارت كم، نظير چوب و پيويسي، يا با بهره گيري از يك ساختار گرماشكن پروفيل، به حداقل ميرسد. با موادي نظير پليآميد در بخش مياني با توجه به لزوم عايق كاري حرارتي ديوارها و مشكلات ناشي از عدم رعايت اصول صحيح طراحي و اجرا، در سالهاي اخير، به اين موضوع به عنوان عاملي كه عملكرد حرارتي پوسته را تحت تأثير قرار ميدهد و ميتواند باعث ايجاد يا تشديد پلهاي حرارتي در جدارها گردد، توجه ويژهاي شده است.

كي از تحقيقات انجام شده در اين زمينه، بررسي پلهاي . در اين تحقيق، اتلاف حرارتي در ديوارها است  ناشي از پلهاي حرارتي شبكه هاي فلزي ديوار با استفاده از روشهاي اندازه گيري و محاسبات عددي به كمك نرمافزار رايانهاي تريسكو ارزيابي شده است. در تحقيق ديگري، يك 2 مدل سه بعدي براي تحليل پلهاي حرارتي در جدارهاي ، كه بيشتر براي تعيين پلهاي  ساختماني ارائه شده است . حرارتي ديوارهاي ساخته شده با بلوكهاي مجوف كاربرد دارد در زمينه عملكرد حرارتي پنجره ها، تحقيقات بيشتر به  و خصوصيات بررسي تأثير ابعاد و محل قرارگيري پنجره بر ميزان مصرف انرژي سالانه و  نوري شيشه ها حرارتي- بار حرارتي و سرمايي ساختمان معطوف شده است. مطالعات اندكي در زمينه انتقال حرارت از قاب پنجره و پلهاي حرارتي كشور، در اين زمينه سابقه پژوهشي وجود ندارد. در محل اتصال پنجره به ديوار صورت گرفته است و در داخل تحقيق حاضر با هدف يافتن راهحلهايي براي يك مشكل اساسي در الگوهاي اجرايي متداول در كشور انجام شده است. اين مشكل از كاربرد پيش قابهاي فولادي براي نصب انواع مختلف پنجره ها و نصب غير اصولي عايق حرارتي ناشي ميشود تخريب سريع مصالح، افزايش و باعث تشديد خوردگي، هزينه هاي اجرا، و همچنين ايجاد يا تشديد پلهاي حرارتي و . در اين موارد، افزايش ميزان انتقال حرارت خطر ميعان ميشود .  از پوسته خارجي ميتواند به 40 درصد برسد  براي بهبود عملكرد حرارتي پيشقاب، ميتوان به جاي كاربرد مقاطع فلزي از چارتراش چوبي استفاده كرد. روش ديگر، حذف پيش قاب و نصب مستقيم پنجره بر روي ديوار است كه نياز به فرهنگسازي در كشور دارد. در اين حالت، ضمن كاهش هزينه هاي اجرا، سرعت نصب نيز افزايش مييابد. در اين مقاله، به ارزيابي اثر استفاده از پيشقاب فولادي و چوبي و حذف آن، بر عملكرد حرارتي پنجرههاي داراي شيشه هاي دوجداره پرداخته ميشود. همچنين، پلهاي حرارتي با توجه محل قرارگيري پنجره و روش نصب، در ناشي از آن، مقاطع مختلف جدار مورد تحليل و بررسي قرار ميگيرد. ابتدا انتقال حرارت از قاب و شيشه آن محاسبه ميگردد، و سپس تعيين ميزانصب پنجره با قاب در ساختمانن انتقال حرارت مربوط به محل استقرار قاب حذف آن، با محاسبه ضريب انتقال حرارت خطي انجام ميشود. پنجره ها، در سه حالت استفاده از پيش قاب چوبي و فولادي و و تك تك مصالح مورد استفاده تيز شرح داده ميشود. مدلهاي درنظرگرفته شده،

مشخصات ديوار نمونه مورد بررسي براي انجام محاسبات مربوط به پلهاي حرارتي، روشهاي ، محاسبه ساده سازي شده و روشهاي پيشرفته عددي با استفاده از نر مافزارهاي گوناگوني نظير هيت  و  تي بي تريدي و تم مطرح ميباشد. در اين تحقيق با استفاده از این نرم افزار ترم انجام شده است

دانلود پروژه عملكرد پلهاي حرارتي محل اتصال پنجره های نوین به ديوارهاي ساختماني با عايق حرارتي از خارج

لینک دانلود

محقق

مهديه آبروش دانشجوي دكتري معماري، پرديس هنرهاي زيبا، دانشگاه تهران، تهران
بهروز محمدكاري استاديار فيزيك ساختمان، مركز تحقيقات ساختمان و مسكن، تهران

بازدید : 2168 سه شنبه 10 آذر 1394 زمان : 3:0

تعداد صفحات : 31

یو پی وی سی کرج
یو پی وی سی کرج - 16
آمار سایت
 • کل مطالب : 61
 • افراد آنلاین : 2
 • آی پی امروز : 114
 • آی پی دیروز : 245
 • بازدید امروز : 382
 • باردید دیروز : 907
 • گوگل امروز : 44
 • گوگل دیروز : 71
 • بازدید هفته : 2,319
 • بازدید ماه : 19,191
 • بازدید سال : 261,201
 • بازدید کلی : 432,207